1 dünya savaşının çıkmasında hangi olaylar birbirlerinin sebep ve sonuç

İtilaf devleti tarafından manda ve himaye yönetimleri kurulmuştur. İngiltere sömürgelerini ve gücünü korumayı başarmıştır. Çok uluslu imparatorluklar parçalanmış, Yugoslavya, Macaristan, polanya gibi ulus devletler kurulmuştur. Yenik devlet antlaşmaların ağır hükümleri nedeniyle ekonomik krizleri yaşamışlardır. Radikal […]