ahmet hikmet müftüoğlu bir damla kan

1870 yılında İstanbul’da doğmuştur Dedesinin müftü olm sebebivle “Müftüoğlu” adını almıştır. Ahmed Hikmet sık sık  hastalanması sebebiyle okula düzeni!” devam edememesine rağmen, ilk ve orta öğreniminden sonra Galatasaray Sultanisi’ne girmiştir Edebiyat öğretmeni olarak çalışmış, çeşitli […]