anadolu selçuklu devletinde sosyal ve ekonomik yaşam

Türklerin İslam öncesi dönemde göçebe yaşam tarzının kısmen bu dönem de sürdüğü görülür. Bunun yanında yerleşik yaşam Türk – İslam toplumları arasında yaygınlık kazanmıştır. Yerleşik hayatı benimseyerek şehirler yaşayan halk, tarım, ticaret ve zanaatkarlıklar uğraşırken, […]