anonim halk edebiyatı nazım şekilleri ağıt

Türk halk edebiyatımızın en yaygın türüdür. Çıkış yeri hakkında çeştili rivayetlerin bulunduğu mani türünün Rubainin etkisiyle oluştuğu düşünülmektedir. Maniler genellikle dört mısradan meydana gelirler. Yedili hece ölçüsüyle söylenen manilerin dört, beş, sekiz, on bir heceli […]