arap yarımadası haritası

Siyasi Yapı:  İslam öncesi dönemde Arap toplumunun siyasi yapısının özelliklerinden bazıları şunlardı: İslam öncesi dönemde Arabistan yarımadasında yaşayan topluluklar arasında kabilecilik oldukça güçlüydü. İslamiyet’ten önce Güney Arapları, yerleşik bir hayat yaşayıp, ticaret ve tarımla uğraşıyorlardı. […]