avrupa birliği çevre mevzuatı

Avrupa Birliği ilk olarak, II. Dünya Savaşı’nın getirdiği yıkımı engellemek için ve Avrupa devletleri arasında daimi barışın sağlanması amacıyla ekonomik işbirliği çerçevesinde çalışan bir örgüt olarak kurulmuştur. 25 Mart 1957 ‘de Roma’da imzalanan Roma Antlaşması’yla bu […]