birleşmiş milletler teşkilatının bölümleri

1945’te II. Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan teşkilâtın ana hedefi, savaşların getirdiği yıkımı engellemek adına dünyada daimi barışın temini, güvenliğin sağlanması ve ülkelerin ekonomik-sosyal gelişmelerinin önünü açmaktır.   Günümüzde üye sayısı 200’e yaklaşmış olup organları şunlardan […]