büyük selçuklu devleti hukuk sistemi

Türkiye Selçukluları hukuk alanında büyük oranda kendisinden önceki Türk İslam devletlerinden etkilenmişlerdir. Adalet teşkilatı şer’i ve örfi yargı olarak iki ana bölümden oluşurdu. Şer’i yargıda davalara kadılar bakardı. Kadıların başkanlarına Kadıü’l kudat adı verilirdi. Örfi […]