büyük selçuklu devleti ordu yönetimi

Türkiye Selçuklularında devlet, Sultan ünvanı verilen hükümdarlar tarafından yönetilirdi. Eski Türklerde var olan Kut anlayışı bu dönemde de etkinliğini sürdürmüştür. Ülke hanedanın ortak malı olarak kabul edilirdi. Bu durum hanedanın üyeleri arasında taht kavgalarına yol […]