büyük selçuklu devleti sosyal hayatı

Türkiye Selçuklularının ve beyliklerin egemenlik altında bulundurdukları bölgelerde halkın çoğunluğu Türklerden oluşmaktaydı. Türklerin yanında Ermeni, Rum ve Süryani gibi pek çok farklı millet de Anadolu topraklarında yaşamaktaydı. Anadolu’da, Avrupa’dakine benzer bir toplumsal ayrım yoktu. Türkiye […]