büyük selçuklu devleti ticaret yaptıkları uluslar

Ticaret yollarının güvenliği artırılmaya çalışmıştır. Bu yollar üzerinde kervansaraylar inşa edilmiştir. Yabancı devletlerle ticaret anlaşmaları imzalanmış, yabancı tüccarlara düşük gümrük vergisi uygulanmıştır. Selçuklu yönetimleri, Anadolu’daki göçebe toplulukları yerleşik hayata geçirebilmek için çaba göstermişlerdir. Bu şekilde […]