cemiyetler ayrıntılı

İstanbul Hükümeti, Mondros’un ardından yaşanan işgaller karşısında aktif bir politika izleyememiş ve sessiz kalmıştır. Bu durum halkın bölgesel direniş cemiyetleri kurmasına ve topraklarını savunmasına yol açmıştır. Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti: Ermenilerin Doğu Anadolu’da bağımsız […]