coğrafi keşiflerin nedenleri nelerdir

Barut Haçlı Seferleri ile XII. yüzyılda Avrupa’ya aktarılmıştır. Avrupa’da ilk olarak Yüzyıl Savaşları’nda İngiliz ordusunca kullanılan top, siyasi yapının değişmesinde rol oynamıştır. Feodal beylerin şatoları yıkılmış, feodalite bitiş sürecine girmiştir. Merkezi krallıklar zamanla güçlerini artırmışlardır. […]