cumhurbaşkanının görev ve yetkileri

Anayasaya göre yürütme görevini Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu yerine getirir. Cumhurbaşkanı’nın Yasamayla ilgili Görev ve Yetkileri Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışını yapmak ve Meclisi toplantıya çağırmak Kanunları yayımlamak, tekrar görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne […]