divan edebiyatı aşk şiirleri ve anlamları

Divan edebiyatına “Yüksek Zümre edebiyatı “Havas edebiyatı”, “Klasik Türk edebiyatı” gibi isimler verilir. Fakat her şairin bir “divan”ı olduğu için daha yaygın olarak kullanılan isim “Divan edebiyatı”’dır. Divan edebiyatının dili Arapça, Farsça ve Türkçe sözcüklerin ve […]