divanü lügati’t türk dil anlatım özellikleri

“Türk Dilleri Sözlüğü” anlamına gelen eser, Türkçenin ilk sözlüğü ve ilk dilbilgisi kitabıdır. Kaşgarlı Mahmut tarafından 1072—1074 tarihleri arasında yazılmıştır. Türkçenin önemli bir dil olduğunu anlatmak ve Araplara Türkçeyi öğretmek amacıyla yazılmıştır. Eser Halife Ebülkasım […]