fecri ati ahmet haşim şiirleri

1901 yılında Servet-i Fünun topluluğunun dağılmasıyla edebiyat ortamı durgun bir döneme girmiş, daha sonra II. Meşrutiyet ilanıyla bu durgunluk son bulmuştur. Fecr-i Ati topluluğunun ortaya çıkışının en temele sebeplerinden biri hiç şüphesiz ki II. Meşrutiyet […]