fütürizm akımı resimde

Fütürizm Nedir?

Fütürizm gelecekçilik anlamına gelen bir sanat akımıdır. XX. Yüzyılın başında İtalyan şair Marinetti tarafından sistemleştirilip kurulan ve daha çok edebiyat alanında akis bulan sanat akımıdır. Marinetti, Fütürizm’in temel ilkelerini izah eden iki beyanname yayınlamıştır. Bunlardan […]