ilk türk devletlerinin coğrafi ekonomik siyasal ve kültürel özellikleri

Türkler, İslam’ı kabul ettikten sonraki dönemde özellikle devlet yönetimi alanında eski Türk geleneklerine bağlılıklarını sürdürmüşlerdir. Bu bağlılığın ilk Türk İslam devletlerinde daha da belirgin olduğu görülür. Tarihi süreç içinde, İslam’ı kabul etmiş diğer milletlerin devlet […]