inkılapçılık anlamı

Hızlı, ani, köklü ileriye dönük yenilikleri kapsar. Sihirli kelimesi: Sürekli yenilik, Batılaşma, bilim ve çağdaşlaşma İnkılapları: Miladi Takvim, Latin Alfabesi, İsviçre Medeni Kanunu, ölçü birimlerinin değiştirilmesi… Cumhuriyet ve laiklikte çağdaş gelişmelerdir. İnkılâpçılık ilkesi diğer ilkeleri […]