iskan siyasetinin osmanlı devletine yararları

İskan kelimesi tek başına sözlükte anlam olarak ‘’Beşeri Yerleşim’’ manasına gelmektedir. İskan siyaseti, ilk olarak Osmanlı imparatorluğu döneminde uygulanmaya başlanmış bir devlet politikasıdır. Bu politika sayesinde Osmanlı İmparatorluğu fethettiği toprakların Türkleşmesini ve fethin kalıcı olmasını […]