islamiyet öncesi arap yarımadasında bulunan dinler

Bizans: Yakın Doğu’da en güçlü devletlerden biri Bizans’tı. İstanbul merkezli bu devlet, VI. yüzyılda Anadolu, Balkanlar, Suriye, Filistin bölgelerini egemenliği altına almış ve en güçlü dönemini yaşamış. Ortodoks mezhebinin dini lideri durumundaki Patriğin İstanbul’da bulunması, […]

Siyasi Yapı:  İslam öncesi dönemde Arap toplumunun siyasi yapısının özelliklerinden bazıları şunlardı: İslam öncesi dönemde Arabistan yarımadasında yaşayan topluluklar arasında kabilecilik oldukça güçlüydü. İslamiyet’ten önce Güney Arapları, yerleşik bir hayat yaşayıp, ticaret ve tarımla uğraşıyorlardı. […]