islamiyet öncesi yazılı edebiyat test

Yazılı ürünlerin son derece az olduğu İslamiyet öncesi dönemde Göktürkler ve Uygurlar tarafından kendi alfabeleriyle eserler verilmiştir. Türk dilinin tespit edilebilen en eski yazılı metinleri VI. asırdaki Yenisey Kitabeleri, VIII. asrın ilk yarısına ait olan Göktürk […]