jean paul sartre aşk sözleri

Egzistansiyalizm yani Varoluşçuluk’un kurucusu ve en önemli temsilcisi olan Fransız sanatçıdır. Deneme, oyun, hikaye ve roman yazarı olan Sartre özellikle felsefi alandaki düşünceleri ile tanınmıştır. Bunalım edebiyatı” olarak adlandırılan Varoluşçuluk, İkinci dünya Savaşı’nda yaygınlık kazanmış […]