klasisizm dünya temsilcileri

Klasisizm Nedir?

Klâsisizm 17. yy.da Fransa’da ortaya çıkmıştır. Etkili olduğu yıllar göz önüne alınarak “1660 ekolü” diye de adlandırılmıştır. “Klâsisizm”, kelime itibari ile kuralcı sanat yolu demektir. Batı sanat tarihinin en uzun omurlu akımıdır. Klasizmin ortaya çıkışında […]

Klasizm Nedir?

XVII. yüzyılda Yunan – Latin edebiyatları geleneğine bağlı olarak Avrupa’da özellikle Fransa’da meydana gelen ve gelişen edebiyat akımıdır. Avrupa’da Rönesans hareketi ile başlayan yeni devrede bütün sanatlarda olduğu gibi edebiyatta da eski Yunan – Latin […]