klasisizm edebiyatı

Klasizm Nedir?

XVII. yüzyılda Yunan – Latin edebiyatları geleneğine bağlı olarak Avrupa’da özellikle Fransa’da meydana gelen ve gelişen edebiyat akımıdır. Avrupa’da Rönesans hareketi ile başlayan yeni devrede bütün sanatlarda olduğu gibi edebiyatta da eski Yunan – Latin […]