klasisizm ortaya çıkışı

Klasisizm Nedir?

Klâsisizm 17. yy.da Fransa’da ortaya çıkmıştır. Etkili olduğu yıllar göz önüne alınarak “1660 ekolü” diye de adlandırılmıştır. “Klâsisizm”, kelime itibari ile kuralcı sanat yolu demektir. Batı sanat tarihinin en uzun omurlu akımıdır. Klasizmin ortaya çıkışında […]