malazgirt savaşı ve anadolu’da kurulan ilk türk beylikleri dönemi

Anadolu’ya yönelik akınlar sonucunda fethedilen topraklar, fetheden komutanların idaresine bırakılmış ve Selçuklu merkezi otoritesinin zayıflaması ile birlikte bu beylikler bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. Danişmentliler (1072 – 1178): Danişment Gazi tarafından kurulmuştur. Merkezi Sivas’tır. Kayseri, Tokat, Çankırı, Malatya […]