meclis araştırması

Başbakanın Görev ve Yetkileri Bakanlar Kurulu’nun kurucusu Başbakan’dır. Bütün bakanlar Başbakan’a karşı sorumludurlar. Bakanların cumhurbaşkanınca görevden alınmasını önermek Bakanları seçmek ve cumhurbaşkanına sunmak Görev sırasında güven isteminde bulunmak Cumhurbaşkanı katılmadığında MGK’ya başkan etmek, Başbakan bütün görevlerinden […]