melikşah dönemi kısa

Alparslan’ın ardından devletin başına geçen Melik şah’ın dönemi Büyük Selçuklu Devlet’in en parlak dönemidir. Karahanlılar ve Gazneliler siyasi egemenlik altına alınmış, Gürcüler mağlup edilerek Kafkasya alınmıştır. Fatımiler mağlup edilerek Kudüs ve Şam ele geçirilmiştir. Kudüs […]