milli edebiyat dönemi eleştirileri

1991 yılında Ömer Seyfettin ve arkadaşlarının Selanik’te çıkardıkları Genç Kalemler dergisiyle başlayan bir harekettir. Bu dergi Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp ve Ali Canip Yöntem önderliğinde çıkarılmıştır. Milli edebiyat hareketi Cumhuriyet’in 1923 yılında ilanına kadar devam […]

“Dil” açısından büyük gelişmelerin yaşandığı bir dönem olan Milli edebiyat döneminde, dil görüşleri 1911 yılında Selanik’te çıkan Genç Kalemler dergisindeki Ömer Seyfettin’in kaleme aldığı “Yeni Lisan” makalesinde ifade edilmiştir. Makale imzasız bir şekilde ve sadece […]

Balkan Savaşları ve II. Meşrutiyet’in ilanı gibi gelişmeler sonucunda Osmanlıcılık fikrinin etkisini kaybetmesiyle Osmanlı sınırları içerisinde yaşayan Yunanı, Ermeni, Sırp, Bulgar gibi azınlıkların bağımsızlık isteklerinin artması Türkçülük fikrinin gelişmesini sağlamış ve bu durum Milli edebiyat […]