milli edebiyat dönemi

Edebiyatımızın bir parçası olan Beş Hececiler adlı başlıklı makalemiz oldukça çok ilgi görmektedir. Bir çok öğrencinin aratmış olduğu “beş hececiler kimlerdir, özellikleri nelerdir, şiirleri ve şairleri kimlerdir” sorularını bu konu altında kısaca yanıtlama çalışacağım. Umarım […]

Balkan Savaşları ve II. Meşrutiyet’in ilanı gibi gelişmeler sonucunda Osmanlıcılık fikrinin etkisini kaybetmesiyle Osmanlı sınırları içerisinde yaşayan Yunanı, Ermeni, Sırp, Bulgar gibi azınlıkların bağımsızlık isteklerinin artması Türkçülük fikrinin gelişmesini sağlamış ve bu durum Milli edebiyat […]