milli edebiyat neden ortaya çıktı

Balkan Savaşları ve II. Meşrutiyet’in ilanı gibi gelişmeler sonucunda Osmanlıcılık fikrinin etkisini kaybetmesiyle Osmanlı sınırları içerisinde yaşayan Yunanı, Ermeni, Sırp, Bulgar gibi azınlıkların bağımsızlık isteklerinin artması Türkçülük fikrinin gelişmesini sağlamış ve bu durum Milli edebiyat […]