mübadele ayvalık

Mübadele Lozan Antlaşması’nda Türkiye’de bulunan Rumların ve Yunanistan’da bulunan Türklerin değişimi konusunda karar kılınmıştı.  Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan önce İstanbul sınırları içinde kalan yerleşik Rumlar ve Batı Trakya Türkleri bu değişimin dışında bırakılmıştı. Yunanistan İstanbul’da nüfuzunu devam […]