osmanlı askeri eğitim

Osmanlılarda eğitim sistemi temelde bireylerin topluma yararlı hale getirilmesine dönüktü. Osmanii Devleti’nde örgün eğitim kurumları sıbyan mektebi, medrese; askeri eğitim için Acemi Ocağı ve Enderun Mektebi idi. Cami, tekke, zaviye ve loncalar da yaygın eğitim […]