osmanlı askeri teşkilatı acemi ocağı

Osmanlılarda ordu, kara ve deniz kuvvetleri olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Kara ordusu; Kapıkulu Askerleri, Eyalet Askerleri ve Yardımcı Birlikler olarak üçe ayrılmıştı. Kapıkulu askerleri arasında yer alan Humbaracılar barut yapımı ve bunun savaşta kullanımı ile […]