osmanlı avusturya antlaşmaları

XVI. yüzyılda Kutsal Roma – Germen imparatorluğu ve Avusturya Krallığı Avrupa’nın önemli devletleri durumunda idi. Roma Germen imparatoru, Avrupa’da bir Hıristiyan birliği kurmayı hedeflemiştir. Avusturya Seferi (l. Viyana Kuşatması): Avusturya, Osmanlı yönetimince atanan Macar Kralını […]