osmanlı avusturya macaristan ilişkileri

XVI. yüzyılda Kutsal Roma – Germen imparatorluğu ve Avusturya Krallığı Avrupa’nın önemli devletleri durumunda idi. Roma Germen imparatoru, Avrupa’da bir Hıristiyan birliği kurmayı hedeflemiştir. Avusturya Seferi (l. Viyana Kuşatması): Avusturya, Osmanlı yönetimince atanan Macar Kralını […]

Belgrad’ın Fethi (1521): Macarların Osmanlılara ödemeleri gereken vergiyi ödememeleri iki taraf arasında siyasi gerginliğe yol açmış, 1521’de düzenlenen bir seferle Belgrat fethedilmiştir. Belgrat’ın alınması ile Orta Avrupa fetihleri için önemli bir merkez ele geçirilmiştir. Mohaç […]