osmanlı devlet teşkilatı ansiklopedi

Osmanlı Devleti‘nde hükümdarın devlet yönetimi ile ilgili kararları verdiğini daha önce söylemiştik. Geniş yetkilere sahip olan padişah yönetim yetkisini bazı kurumlar ya da kişiler vasıtasıyla kullanmaktaydı. Teşkilatlanma Adına Hangi Adımlar Atılmıştır? Sınırların genişlemesine bağlı olarak […]