osmanlı devleti adalet anlayışı

Osmanlı devlet geleneklerinin şekillenmesinde, İslam dininin kuralları, Türk gelenekleri ve egemenlik altına alınan bölgelerdeki yönetim anlayışlarının rol oynadığı görülür. Hükümdar, devletin yönetimi ile ilgili son karar noktasıdır. Geniş yetkilere sahiptir. Padişah olabilmenin en önemli koşulu […]