osmanlı devletinin balkanlarda aldığı ilk yenilgi

Osmanlı ticaret gemilerine saldıran Venedik’le bu dönemde bir deniz savaşı yapılmış ancak başarılı olunamamıştır (1416). Akçahisar, Avlonya ele geçirilmiş, Eflak ve Bosna 1417’de yeniden Osmanlı egemenliğine alınmıştır. Venediklilerin eline geçen Selanik ve Yanya 14301da yeniden […]