osmanlı donanması baskınları

Osmanlılar deniz gücünü artırmak için XV. yüzyılda girişimlerde bulunmuş ispanya ve Venedik gibi denizci Akdeniz devletleriyle rekabet etmeye çalışmıştır. II. Bayezid Dönemi’nde Mora halkını Osmanlı yönetimine karşı kışkırtan Venedik’le mücadele edilmiştir. Arnavutluk ve Dalmaçya kıyıları, […]