osmanlı imparatorluğunun devlet ve toplum yapısı ve bu yapının bozulması

Osmanlılarda XV. ve XVI. yüzyıllarda sınırların genişlemesine bağlı olarak tarım ve ticaretten elde edilen gelirler artmıştır. Bu dönemlerde ipek ve Baharat yolları üzerinde önemli oranda denetim sağlanmıştır. Osmanlı yönetimleri ticareti korumak ve geliştirmek için bazı […]