osmanlı kuruluş yıllarında anadolu’da siyasi varlığı olan devletler

Çelebi Mehmet merkezi otoriteyi yeniden güçlendirmeye çalışmış, bu nedenle de Osmanlı Devleti’nin ikinci kurucusu olarak kabul edilmiştir. Bu dönemde Anadolu’da siyasi birliği yeniden sağlama amacı güdülmüştür. Bu amaçla Aydınoğulları Beyliği ortadan kaldırılarak, İzmir, Osmanlı egemenliğine […]