osmanlıda taşra ve eyalet yönetimi kısa

Osmanlı Devleti’nde en büyük yönetim birimi eyalet idi. idari yönetim sistemi, eyalet – sancak – kaza – köy şeklinde yapılandırılmıştı. Merkeze Bağlı Eyaletler (Saliyanesiz): Tımar sisteminin uygulandığı bu eyaletlerin toprakları dirliklere ayrılır ve vergi gelirleri […]