otobiyografi formu

Tanım: insanın kendi yaşamını kendi ağzından anlatmasına otobiyografi denir. Otobiyografilerde esas olan kişinin kendi yaşamını anlatmasıdır. Bu yönüyle otobiyografi biyografiden ayrılır. Otobiyografiler herkes tarafından tanınan, belli bir alanda ön plana çıkmış kişilerin kendi yaşamlarını anlatmaları […]