oz saf siir şairler

Memleket edebiyatçılarda görülen didaktik tavra tepki göstererek şiiri şiir yapan estetik ve biçimsel unsurlar ön plana çıkaran bir anlayıştır. Saf şiir anlayışını savunan sanatçılar Paul Valery’nir şiirde dili her şeyin üstünde tutan görüşünden hareket etmiş; […]