polisin göreve gelmeme cezası

Polis teşkilatı, 1845’te yayınlanan Polis Nizamnamesi ile kurulmuştur. Cumhuriyet döneminde ise 1937 de çıkarılan özel bir kanunla içişleri Bakanlığı’na bağlı olarak Emniyet Genel Müdürlüğü olarak teşkilatlandırılmıştır. Polisin Görev ve Yetkileri Emniyet ve asayişi sağlamak, Hükümete […]