realist çalışmalar

Realizm Nedir?

Realizm, Romantizme tepki olarak önce Fransa’da doğan içtimai ve ferdi hayatı olduğu gibi anlatma gayesi güden edebiyat akımıdır. XIX. yüzyılda deneye dayanan ilimlerin gelişmesi ve özellikle Ausguste Comte’un, tabiat olaylarını metafizik görüşlerine değil, olaylar arasındaki […]