rönesans çıt çıt

Yeniden doğuş anlamına gelen Rönesans; XV. ve XVI. yüzyıllarda Avrupa’da edebiyat, güzel sanatlar alanlarında meydana gelen gelişmelerdir. Avrupalı düşünürler XV. yüzyılda ilk Çağ Yunan uygarlığının klasik eserlerine yönelmiş, bireyin özgürlüğünü ön plana çıkaran düşünce sisteminin […]